Milieuvriendelijke wasstraat

  • Wij wassen met veel (tot 500 liter) en zacht regenwater, maar recycleren daarvan tot 90 procent.
  • Een gespecialiseerde firma verwerkt het residu.
  • Zo milieuvriendelijk kan je je wagen thuis niet wassen. In verschillende landen is om ecologische redenen het thuiswassen immers reeds verboden.
  • Al onze producten zijn biologisch afbreekbaar, maar doordat we het water maximaal recycleren, blijven we ook actieve zeepresten herbruiken.
  • Bij onze productdosering kiezen we bewust voor een veilige afstelling. Daardoor beschermen we de wagens van onze regelmatige bezoekers optimaal en zorgen we voor een minimale belasting van ons milieu.

Onze milieuvriendelijke wasstraat

Daar we volgens duurzaamheid willen ondernemen waarbij gestreefd wordt naar alternatieve bronnen voor water en energie hebben we ondersteuning gevraagd aan VITO, Vlaamse instelling voor Technologisch onderzoek NV, voor de uitwerking van het concept ‘groene carwash’. De nieuwe carwashinstallatie werd in de studie getoetst aan de Best Beschikbare Technieken en de elementen werden voor duurzaam water- en energiebeheer uitgewerkt. Hierbij zijn alle mogelijke waterbesparende maatregelen, technieken voor regeneratie van gebruikt waswater, filtratietechnieken, geurbestrijding bij water herbruik, des infectie van recyclagewater, energiebesparende maatregelen, enz. enz. enz. uitvoerig bestudeerd.

Als professioneel autowasbedrijf beschermen we het milieu. met een officieel goedgekeurde maatregelen. We hebben veel aandacht besteed aan het milieu aspect waarbij we gebruik maken van een recyclagesysteem waarbij vijftig procent van het water geschikt wordt gemaakt voor hergebruik. Door aanzienlijke investeringen in afvalwater- en proceswatertechnieken wordt verhinderd dat schadelijke stoffen in het grondwater terechtkomen. Vervuild water gaan we filteren in opslagbekkens met een capaciteit van 30.000 liter. Het water dat we dan uiteindelijk op het riool lozen, is schoner dan dat van het doorsnee huishouden. Daarbij komt dat het naleven van deze maatregelen doorlopend gecontroleerd wordt. Om de drinkwaterreserves zoveel mogelijk te ontzien, zijn we voorzien van moderne waterzuiveringinstallaties met voorloopreservoirs en bezinkingsbekkens gebruik.