Uw auto perfect gewassen in onze moderne autowasstraat.
In onze doe het zelf wasboxen kan u uw auto, caravan, fiets, of zelfs uw tuinstoelen reinigen.
Uniek in België. Volledige wasstraat met NANO producten.
Wordt vaste klant met de
WasPas, en bezorg uzelf korting tot 20%.

Algemene voorwaarden Autowas Heikant

Algemeen

De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke verrichting van diensten ten behoeve van cliŽnten. Afwijking van deze voorwaarden geldt alleen indien door het autowasbedrijf schriftelijk bevestigd.
Het gebruik van onze installaties is op eigen risico.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
"autowasbedrijf" : onderneming of deel van onderneming welke zich bedrijfsmatig bezighoudt met dienstverlening op het gebied van reiniging van motorvoertuigen.
"cliŽnt" : degene die gebruik maakt van de diensten van het autowasbedrijf.

Artikel 1 Uitleg gebruik

CliŽnt dient zich voorafgaand aan het gebruik van de autowasinstallatie te informeren over het juiste gebruik ervan.

Artikel 2 Instructies

CliŽnt dient zich te houden aan de instructies op de instructieborden en bijbehorende lichtsignalen en dient de aanwijzingen op te volgen die door een medewerker van het autowasbedrijf mondeling of door gebaren worden gegeven.

Artikel 3 Geschiktheid van het voertuig; bijzonderheden

Het voertuig van cliŽnt is alleen geschikt voor de autowasinstallatie als het voldoet aan de volgende eisen:

  • het voertuig moet vier wielen hebben en een dichte carrosserie; slechts indien uitdrukkelijk door het autowasbedrijf is aangegeven dat onze autowasinstallatie tevens geschikt is voor gebruik door voertuigen met meer of minder dan vier wielen kan van het voorgaande worden afgeweken.
  • de op de autowasinstallatie aangegeven maximum afmetingen mogen niet worden overschreden; in geval van truckwash geldt dat de wettelijke maximale hoogte niet mag worden overschreden.
  • het voertuig mag geen loszittende en/of uitstekende onderdelen hebben die door de autowasinstallatie losgerukt kunnen worden.

Onderdelen die los kunnen zitten en/of uitsteken zijn o.a. antennes, spiegels, sierstrips, stootlijsten, bumpers, spoilers, schijnwerpers, ruiten- en koplampwissers; ook niet- originele onderdelen of wijzigingen van de carrosserie kunnen los zitten. Door slijtage, kleine schaden, ouderdom etc. kunnen onderdelen die vast lijken te zitten toch loszitten. CliŽnt dient zelf na te gaan of diens voertuig geschikt is en dient in geval van twijfel een medewerker van het autowasbedrijf om advies te vragen. CliŽnt dient bijzonderheden voorafgaand aan de wasbehandeling bij een medewerker van het autowasbedrijf te melden. Artikel 4 Wasresultaat Bij een normaal vervuilde auto mag cliŽnt verwachten dat het in water oplosbaar vuil wordt verwijderd. Er wordt een voorbehoud gemaakt ten aanzien van de mogelijkheid bepaalde vervuiling te verwijderen. CliŽnt kan er niet op rekenen dat vet, teer, krassen etc. worden verwijderd.

Artikel 5 Klachten

In geval van klachten of indien het wasresultaat niet is zoals cliŽnt (gezien het bovenstaande) redelijkerwijs mocht verwachten, dan dient cliŽnt een medewerker van het autowasbedrijf aan te spreken, zonder het voertuig in de rij voor de autowasinstallatie te plaatsen. Wordt de klacht aangaande het wasresultaat door het autowasbedrijf gegrond verklaard, dan heeft cliŽnt recht op ťťnmaal opnieuw wassen volgens het door het autowasbedrijf te kiezen programma.

Artikel 6 Schade

Het autowasbedrijf is aansprakelijk voor schade die ontstaat door fouten van haar medewerkers, gebruik van ongeschikte (was)middelen of gebreken van de installatie. CliŽnt is aansprakelijk voor schade bij zichzelf, bij het autowasbedrijf of bij andere gebruikers die ontstaat doordat cliŽnt de instructies niet opvolgt of een ongeschikt voertuig laat wassen. Het autowasbedrijf is niet aansprakelijk voor gevolgschade. Schades waarvoor cliŽnt meent dat het autowasbedrijf aansprakelijk is, dienen voor het verlaten van het bedrijfsterrein of uiterlijk binnen een termijn van 24 uur aan een medewerker van het autowasbedrijf te worden gemeld. Het autowasbedrijf dient in de gelegenheid te worden gesteld, indien en voor zover mogelijk, de schade van cliŽnt ongedaan te laten maken. Het autowasbedrijf honoreert geen verzoeken van cliŽnt tot vergoeding van reparaties en herstellingen die zijn uitgevoerd door een derde zonder overleg en uitdrukkelijke goedkeuring vooraf van het autowasbedrijf.

Artikel 7 Weigeren van klanten

Het autowasbedrijf kan een cliŽnt weigeren als diens voertuig voor de autowasinstallatie ongeschikt is of als daarvoor een andere redelijke grond bestaat.

Langestraat 54
B-2240 Zandhoven
Tel. 03 295 60 20
E-mail : info@autowasdenheikant.be
Zaakvoerder :Johan Van Laer
BTW BE-0404.060.725
De wasstraat is geopend van maandag 11u00 tot 18u00, van dinsdag t.e.m. vrijdag van 8u30 tot 18u00 en zaterdag van 8u30 tot 17u00